Vanaf 1 oktober 2016 kunnen werklozen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandig bijberoep combineren met werkloosheidsuitkeringen en dit gedurende een periode van twaalf maanden.

Men moet gelijktijdige volgende voorwaarden vervullen:

  • Het bijberoep moet aangegeven worden vooraleer men start of bij de start van de aanvraag van een werkloosheidsuitkering.
  • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de vermindering van arbeid als loontrekkende, met het oog op het bekomen van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”.
  • Het bijberoep mag niet dezelfde activiteit zijn die men in de afgelopen 6 jaar als hoofdberoep heeft uitgeoefend.
  • Werken met personeel of onderaannemers is niet toegelaten (tenzij uitzonderlijk).
  • Combinatie met een loontrekkende activiteit is niet mogelijk.
  • Ingeschreven zijn als werkzoekende
  • Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en arbeidsgeschikt zijn.

De inkomsten van het bijberoep zijn cumuleerbaar met de werkloosheidsuitkeringen, doch zal de werkloze zijn uitkering zien dalen, als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep de grens van 13,70 euro overschrijdt.

Na de periode van 12 maanden heeft men de keuze. Overstappen van bijberoep naar hoofdberoep of het bijberoep stopzetten.

Bron:

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158