De start van een nieuw jaar betekent ook een hele waslijst aan nieuwe regels die ingaan. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. FINANCIËN

De beurstaks stijgt opnieuw

De beurstaks op aandelen en obligaties gaat vanaf Nieuwjaar opnieuw omhoog. De taks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent, die op obligaties wordt 0,12 in plaats van 0,09 procent.
Belastingvrij spaarplafond gehalveerd

Vanaf Nieuwjaar daalt de fiscale vrijstelling van rente op de spaarboekjes. De interesten op de spaarboekjes zullen dan niet meer vrijgesteld zijn van belastingen tot 1.880 euro per persoon, maar tot 940 euro, bijna een halvering dus.
Tarief vennootschapsbelasting daalt

Vanaf Nieuwjaar betalen bedrijven in ons land nog 29 procent vennootschapsbelasting, in plaats van 33 procent. Dat is beslist in het Zomerakkoord. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen een extra korting. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers, een omzet onder de 9 miljoen euro en een balanstotaal minder dan 4,5 miljoen euro betalen vanaf 2018 20 procent op de eerste schijf van 100.000 euro. De aanvullende crisisbijdrage daalt van 3 naar 2 procent. (opgelet voor boekjaren die aanvangen vanaf 01/01/2018 en aan bijkomende voorwaarden verbonden!)
Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en KMO’s

De zogenoemde hinderpremie voor zelfstandigen en kmo’s die hinder ondervinden van werken, wordt vanaf 2018 fiscaal vrijgesteld. Het betreft zowel compensatievergoedingen die worden toegekend op basis van de bestaande wet van 3 december 2005, als vergoedingen die worden toegekend op basis van de nieuwe gewestelijke regelgeving.
Lagere belastingen op pc’s, laptops en gsm’s voor werknemers

Wie een laptop, pc, gsm of tablet krijgt van zijn of haar werkgever, zal daar vanaf Nieuwjaar minder belastingen op moeten betalen. Dat is een gevolg van een modernisering en verduidelijking van het systeem van belastbare voordelen, dat op 1 januari ingaat

2. PENSIOENEN

Vervroegd pensioen opnieuw wat strenger

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren. Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen.

3. WERK

Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de detailhandel (bvb. bijvoorbeeld warenhuizen, bakkers, slagers en kappers). Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen er geen gebruik van maken.
Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering

Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende echtgenoten pas na één maand recht op zo’n uitkering. Na een zogenaamde carensperiode van twee weken heeft een zelfstandige voortaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

4.MOBILITEIT

Ook fietsvergoeding voor gebruikers van speedpedelecs

Gebruikers van speedpedelecs, snelle elektrische fietsen, hebben voortaan recht op een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro/km voor woon-werkverkeer. Die fietsvergoeding bestond al langer voor gewone fietsen, maar vanaf aanslagjaar 2018 wordt dat dus ook, voor inkomsten 2017 en met terugwerkende kracht dus, uitgebreid naar speedpedelec-gebruikers.

Bron VRT NWS